Ringette

Jako jedni z mála ve Střední Evropě se věnujeme organizaci turnajů v netradičním kolektivním sportu ringette. Tato kolektivní hra přišla do Evropy z Kanady, kde byla v 60. letech založena. Nyní se těší velké popularitě také ve Spojených Státech, Švédsku, Finsku, Norsku, Rusku, a v neposlední řadě získává na oblíbenosti také u nás a na Slovensku. Pořádání ringettových turnajů nese svá specifika, náš personál má v této oblasti několikaletou praxi a pořádá vlastní ringettou série s názvem Czech Ringette Open.

Nahoru