Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Global Hockey Tours s.r.o., se sídlem Na Máchovně 2001, Beroun, IČ: IČ 08646121, zapsané ve veřejném rejstříku pod spisovou značkou C 322578, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: -    jméno a příjmení - název týmu - e-mail - telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název týmu, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, je nutné zpracovat za účelem zpětné vazby (poskytování informací) a pro marketingové účely (rozesílání newsletterů). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti

4.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení máte právo:

-    vzít souhlas kdykoliv zpět,

-    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů

-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování

-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

-    na přenositelnost údajů

-    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Up